Uređaj za kompjuterizovanu tomografiju

Dana 16. jula 2018. godine svečano je otvoren dijagnostički centar u SBPB „dr Slavoljub Bakalović“ Vršac, a koji podrazumeva i moderni uređaj za kompjuterizovanu tomografiju. 64-slajsni CT skener, nabavljen sredstvima IPA II fonda, putem programa prekogranične saradnje.
Osnovne informacije o uređajima:
CT skener (kompjuterizovana tomografija), model Siemens „Go up“ 64 slajsa, nabavljen iz sredstava EU, preko IPA II fonda preko programa prekogranične saradnje INTERREG IPA CBC Rumunija Srbija (učešće: 85% EU i 15% mi, a naš je deo finansirao Sekretarijat za finansije APV).
Novi Rendgen uređaj, nabavljen iz sredstava APV, uz sistem za kompjuteriovanu radiografiju, pa je ceo dijanostički kabinet elektronski uvezan i modernizovan.
Uz pomenuto, preko CBC projekta nabavljena je dodatna oprema u vidu radnih stanica (računara), specijalizovanog softvera za preglede glave i analizu podataka, uz server koji skladišti sve podatke i u skladu je sa svetskim standardima (DICOM protokol).